ชมวัง The Royal Palace (Buda Castle) @ Hungary

Buda Castle
เขตเมืองเก่าฝั่งบูดาเป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮังการีมากมาย รวมถึง Buda Castle หรือ Royal Palace ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่ Castle hill ปราสาทนี้อยู่เหนือแม่น้ำ Danube 48 m เมื่ออยู่ที่ปราสาทจะสามารถมองเห็นวิวฝั่งเปสหรือเมืองใหม่ได้สวยทีเดียว การเข้าชมปราสาทเราต้องซื้อบัตรเข้าชมที่บริเวณทางเข้าปราสาท ราคาประมาณ 1100 Forints ช่วงที่เราไปมีงานเทศกาลช๊อคโกเลต พอซื้อบัตรคนขายใจดีให้ช็อคโกเลตมาตั้ง 2 แท่ง ต่อบัตร 1 ใบ (*-*) บัตรเข้าชมแปลกดีจะติดเป็น tag สีแดงที่ข้อมือไว้
   
Buda Castle เป็นพระราชวังที่สร้างมาตั้งแต่ปลายศต.ที่ 13 เมื่อถูกจักรวรรดิออตโตมานยึดครองในปี 1541 ชาวเติร์กปล่อยวังนี้ในรกร้าง บางส่วนใช้เป็นค่ายทหารและโกดัง ต่อมาเมื่อกษัตริย์ฟรานโจเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี กลับมาใช้วังนี้เป็นที่ประทับขณะมาเยือนฮังการี จากนั้นก็ใช้เป็นที่อยู่ของผู้สำเร็จราชการ วังแห่งนี้มีประวัติที่ยาวนานทั้งถูกทำลายแล้วสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง วังแห่งนี้ถูกทำลายครั้งหลังสุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1966 ปัจจุบันวังแห่งนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1987 
 
 
วันนี้ในบริเวณวังมีการจัดงานเทศกาลช๊อคโกเลต มีร้านขายของที่มีผลิตภัณฑ์ช็อคโกเลตมามาย นอกจากนี้ยังมีขนมพื้นเมืองอื่นๆ อีก ชิมไปซื้อไปกันเพลินเลย
ปัจจุบัน The Royal Place เป็นที่ตั้งของ The Budapest History Museum และ The Hungary National Gallery
. Opening Times & Prices
Mid March - Mid Sep: Open Daily 10:00 - 18:00
mid Sep - end of Oct, Mon, Wed - Sun 10:00 - 18:00
Nove - mid March: Mon, Wed - Sun 10:00 - 16:00 Cost: 1100 Forints

อนุสาวรีย์คนล่าม้า (Horse Wrangler, The statue of the Hortobagy)
ห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีจำนวนมาก จัดแสดงงานต่างๆไว้ดีทีเทียวแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ทีละชั้น ใช้เวลาพอควรในการชมแต่ก็คุ้มค่าค่ะ
 
 


ซากเมืองเก่าที่ขุดพบ เขายังคงสภาพร่องรอยของการขุดค้นไว้ให้เราดู พื้นที่นี้อยู่บริเวณด้านหน้าของ The Royal Placeเที่ยงกว่าแล้ว ยังมีสถานที่ที่ต้องไปในฝั่งบูดาอีกหลายแห่งต้องเร่งมือแล้วเนื่องจากใช้เวลาเดินชมในพระราชวังหลวงนานไปนิด เราเลยทานอาหารง่ายๆที่ Food court ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางที่เดินจากพระราชวังไปวิหารแมตทิอัส ที่นี่เป็นแบบบริการตนเอง เราเลือกทานอาหารพื้นเมืองกูสต้าส มีทั้งหมูและเนื้อ อร่อยดี ทานกับขนมปัง ทานเสร็จแล้วก็รีบไปเที่ยวต่อล่ะ
 
Posted by Picasa