ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก : Austria

 
        ออกสวนมิราเบล Mirabell เราเดินไปยังเขตเมืองเก่า เพื่อหาทางขึ้นไปชมป้อม Hohensalzburg หรือ Festung Hohensalzburg เดินตามทางเดินเล็กๆ มีป้ายบอกเป็นระยะๆ จนเห็นป้ายรถเคเบิ้ล ก็เตรียมไปต่อแถวขึ้นได้เลยค่ะ (ด้วยอำนาจของ salzburg card ทำให้ไม่ต้องเสียค่าขึ้นค่ะ คุ้มจริงๆ)  รถเคเบิ้ลหรือรถสายพาน (funicular) พาเราขึ้นไปบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์กใช้เวลาไม่กี่นาที (หากใครอยากออกกำลังก็มีทางเดินขึ้นเองได้ค่ะ แต่ไม่แนะนำ เก็บแรงไว้เดินเที่ยวดีกว่า เพราะแม้ว่าจะขึ้นรถเคเบิ้ลแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันไดอีกอยู่ดีน่ะ) รถเคเบิ้ลนี้ยังเป็นรถเคเบิ้ลที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรียอีกด้วย แต่รถไม่เก่านะ ดูทันสมัยทีเดียวเลย
 
บนป้อมปราการนี้จะเห็นวิวเมือง Salzburg โดยมีแม่น้ำ Salzach ขนานเมืองทั้งสองฝั่ง ฝั่งซ้ายคือ old town (เมืองเก่า) ส่วนฝั่งขวาจะเป็น new town (เมืองใหม่)
           ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสร้างต่อเติมมาเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร (archbishop)ไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก กับอาร์ชบิชอปประมุขทางธรรม เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังอำนาจทางโลก  ป้อมนี้ยังเป็น largest, fully preserved fortress ใน central Europe 

ในอดีตซาลส์บวร์กเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยอาร์ชบิชอป ซึ่งเป็นตำแหน่งของพระในศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก (เช่นเดียวกับที่วาติกันถูกปกครองด้วยพระสันตะปาปา) จึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์
 
 
ลงจากรถรางเราก็เดินขึ้นบันไดอีกนิดหน่อยเพื่อเข้าสู่ภายในป้อมปราการ วิวแม่น้ำซาลซัคจากบันไดทางเข้าป้อมก็สวยทีเดียวเลย ในป้อมนี้แบ่งเป็น tour1 กับ tour 2
Tour1 Inner room with audioguide and observation tower
Tour2 State room, Rainer regiment museum, Fortress museum, Marionette museum
ค่าชมก็ใช้ Salzburg card เหมือนเดิมค่ะ  
  

หุ่นกระบอก 

ห้องเด่นๆ ที่ควรต้องเข้าชมคือ The Golden Chamber และ The bedchamber เป็นห้องที่ตกแต่งด้วยไม้และทอง สวยอลังการทีเดียว   
 

มีภาพแสดงการสร้างป้อมปราการในอดีต คนสมัยก่อนเก่งจริงๆๆ เพราะป้อมนี้สูงมากทีเดียว เพลินเพลินก็ใกล้เวลาอาหารเที่ยง ต้องอำลาวิวสวยๆจากป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก ไปหาอะไรทานในเมืองแล้วล่ะ
 
Posted by Picasa