St.Vitus Cathedral @ Pragueเช้านี้อากาศสดใสมาก หวังว่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวัน เราขึ้นรถรางจากที่พักมาที่ปราสาทปราก Prague Castle แนะนำให้ขึ้นสาย 22 หรือ 23  ลงป้ายที่่ ปราสกี้ ฮราด (Pražský Hrad) ป้ายนี้จะอยู่บนเนินเขาจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดปราสาท ประหยัดแรงไว้เดินชมภายในปราสาทค่ะ ขากลับแนะนำให้ลงทางสวนองุ่น เดินชมวิวเพลินๆ แป๊ปเดียวก็ถึง    

เมื่อไปถึงก็ตรงไปที่จุดขายบัตรซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าปราสาท ราคาบัตรแปรผันตามความลึกซึ้งของการเข้าชม เมื่อซื้อบัตรแล้วก็สามาถที่จะเดินเล่นได้อย่างอิสระทั่วไป ไม่มีไกด์ค่ะ ใครอยากใช้เวลาที่ไหนก็เต็มที่ เมื่อเข้ามาในปราสาทสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาเรียกได้ว่าอลังการมากๆๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส ซึ่งเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ


มหาวิหารเซนต์วิตัส (St Vitus cathedral) สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิค(Gothic) ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก จากประตูทางเข้าจนถึงแท่นบูชาที่ได้ประดับประดาไปด้วยงานศิลปกระจกสีตามหน้าต่างทั้งหลาย (สร้างผลงานโดยศิลปินชาวเช็กผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปนูโวชื่อ อัลฟอนส์ มูชา “Alfons Mucha”) กระจกสีที่นี่สวยงามมาก ยิ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ยิ่งส่องสว่างทำให้ภายในวิหารสวยงามมาก นับว่าเป็นมหาวิหารที่สวยที่สุดก็ว่าได้

นอกจากนี้ด้านในของมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสำคัญต่างๆ มากมาย ซึ่งจะตกแต่งไว้อย่างงดงาม (ไม่น่ากลัวค่ะ แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ขอบายค่ะ) มหาวิหารแห่งนี้มีห้องสวดมนต์เล็กที่อยู่ด้านข้างรอบๆ และสิ่งที่งดงามมากๆ ของห้องสวดมนต์เล็ก คือกำแพงฝาผนังที่ประดับได้ด้วยพลอยและหินมีค่าที่มีสีสันสดใส
หีบศพของนักบุญจอห์นแห่งเนปโปมัค (John of Nepomuk)  ที่ทำด้วยเงินที่อนุสรณ์สถานมีความวิจิตงดงามฝาผนังด้านล่างสุดประดับด้วยพลอยส่องประกายแวววาวหินประดับที่มีสีแดงและแร่ควอตซ์สีม่วง ส่วนนี้สร้างตั้งแต่ปี 1358 ถึงปี 1367 ถือเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด กว่าที่มหาวิหารเซนต์วิตัสจะสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช้เวลาเกือบ 6 ศตวรรษ มหาวิหารแห่งนี้จึงเป็นมหาวิหารอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุด ใครได้มาปรากไม่ควรพลาดนะ

เปิดทุกวันตลอดเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 09:00 ถึงเวลา 17:00 น. พฤศจิกายน ถึง มีนาคม เวลา 09:00 ถึงเวลา 16:00 น.

Posted by Picasa