เดินชม Prague Castle

 
ปราสาทปรากเหมือนปราสาทอื่นๆที่มีทหารยามยืนนิ่งไม่ไหวติงเฝ้าประจำการ ซึ่งก็เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปยืนถ่ายรูปด้วย เครื่องแบบทหารนี้ไม่ใช่เครื่องแบบโบราณเหมือนที่โรม แต่เป็นเครื่องแบบที่ออกแบบมาประมาณ 10 ปี ทุกชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนเวรทหาร รอดูกันได้ค่ะ  
ภายในปราสาทปรากกว้างมากและมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ตั้งแต่มหาวิหารเซนต์วินตุส พระราชวังเก่า โบสถ์เซนต์วินเซสลาส ตรอกโกลเด้นเลนฯ เรียกว่าเดินเที่ยวกันวันเดียวอาจไม่พอ  สำหรับพวกเรามีเวลาไม่มากและไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์มากนัก จึงชมแบบพอสังเขป เข้าบางแห่งเท่านั้นก็แทบจะหมดวันแล้ว  
Old Royal Palace
พระราชวังเก่า  Old Royal Palace เดิมเป็นที่ประทับของพระธิดาต่อมาเปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในช่วง ศต. 13-15 เมื่อเข้ามาในพระราชวังจะพบห้องโถงขนาดใหญ่ชื่อ Vladislav สร้างในปี 1490 เป็นสถาปัตยกรรมยุคแรกๆที่ไม่มีเสากลาง ใช้โดมรับน้ำหนัก ภายในจึงเป็นเพดานโค้ง ใช้สำหรับจัดเลี้ยง พิธีครองราชย์ ปัจจุบันใช้สำหรับพิธีสาบานตนของประธานาธิบดี

ห้อง Ludvik Wing เป็นห้องที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์คือ เป็นห้องที่ก่อชนวนสงคราม 30 ปี ระหว่างราชวงศ์ฮับสบูร์กกับพวกต่อต้านนิกายโรมันคาทอลิก เริ่มจากขุนนางที่ต่อต้านนิกายโรมันคาทอลิกได้โยนคณะที่ปรึกษาออกทางหน้าต่างในห้องนี้ (แต่รอดตายเพราะนอกหน้าต่างมีสิ่งปฏิกูลทับถมอยู่) นับจากนั้นมาก็เกิดสงครามมาเป็นเวลานาน
ภาพห้องโถง Vladislav ในอดีต ที่ใช้จัดงานพิธีครองราชย์ 
St.George
ภายในบริเวณปราสาทปรากยังมีโบสถ์ที่สำคัญอีกหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็อยู่ใกล้ๆกัน ใช้เวลาในการเข้าชมไม่นาน โบสถ์แต่ละแห่งล้วนแต่เก่าแก่ มีคุณค่ามาก และไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปราสาทปรากแห่งนี้
โบสถ์ St.George เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในปราสาทปรากที่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสดั้งเดิมได้ดีที่สุด โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 912 ภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสีที่ทุกวันนี้ยังรักษาไว้อย่างงดงาม มีภาพเขียนสำคัญที่เดิมเคยอยู่ที่โบสถ์นี้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ National Gallery

โบสถ์ St. Wenceslas เป็นโบสถ์โกธิค ที่ประดับด้วยหินสีมีค่ามากมาย ที่สำคัญเป็นสถานที่เก็บมงกุฏทองของ St. Wenceslas พระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทำขึ้นในปี 1346 เลียนแบบมงกุฏกษัตริย์ราชวงศ์แรกที่ปกครองดินแดนแถบนี้
 
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราแวะพักทานอาหารกันที่ร้าน "Dekujeme za Vasi navstevu a prejeme Van hezky den" ร้านชื่อยาวมาก ตั้งอยู่ภายในปราสาทปราก อาหารอร่อย ปิดท้ายด้วยกาแฟและะขนมเค้กประจำถิ่น sacher cake และของหวานประจำร้าน จำชื่อไม่ได้แต่อร่อยดี แนะนำค่ะ
 
Posted by Picasa