ไปเที่ยวพระราชวังบ้านปืน @ เพชรบุรี              เคยได้ยินชื่อ "วังบ้านปืน" มาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยไปซักที คราวนี้มีมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อนบอกว่า วังนี้อยู่ใจกลางเมืองเพชรบุรีจึงถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม วังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ อยู่ในค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
             พระราชวังบ้านปืน หรือ พระรามราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ประทับในฤดูฝน โดยต้องการแบบโมเดิร์นสไตล์  นายคาร์ล ซีกฟรีด เดอห์ริง (Karl Siegfried Dohring) สถาปนิกชาวเยอรมันจึงออกแบบในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเยอรมัน โดยนำแบบมาจากตำหนักในพระราชวังของพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน  พระตำหนักหลังนี้จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบบาโรค (Baroque) และแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือที่เยอรมันเรียกว่า จุงเกนสติล (Jugendstil) ตัวพระตำหนักจะเน้นความทันสมัย ไม่มีลายปูนปั้นวิจิตรเหมือนอาคารในสมัยเดียวกัน แต่เน้นเรื่องของความสูงของหน้าต่างและเพดานซึ่งกว้างเป็นพิเศษ ทำให้พระตำหนักดูใหญ่โต สง่างาม          การก่อสร้างพระราชวังบ้านปืนสำเร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่พระองค์ก็มิได้เสด็จประพาสมายังพระราชวังนี้บ่อยนัก ต่อมารัชกาลที่ 7 ทรงโปรดฯ ให้ปรับพระราชวังนี้เป็นสถานศึกษาของเหล่าครูในแขนงวิชาชีพต่างๆ เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาในสมัยรัชกาลที่ 8  พระราชวังนี้จึงใช้เป็นกองบัญชาการทหาร และใช้เป็นกิจการของกองทัพมาจนถึงทุกวันนี้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้ใช้พระราชวังบ้านปืนนี้เป็นหนาวยบัญชาการของทหารบก และเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร-ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี

       
             การเดินเที่ยวชมวังแห่งนี้สามารถถ่ายรูปได้เฉพาะด้านนอกเท่านั้น จึงไม่อาจเก็บภาพภายในที่สวยงามซึ่งเป็นจุดเด่นของวังแห่งนี้อีกหลายอย่างมาให้ชมได้ เป็นต้นว่า บันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสอง เสาที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบตกแต่งด้วยโลหะขัดเงา เสาเหล่านี้ยาวตลอดจากพื้นจดเพดานชั้นสอง และประดับด้วยกระเบื้องเขียวเข้ากันกับบริเวณรอบโถงบันได หัวเสาตามราวบันไดโค้งมีตุ๊กตากระเบื้องรูปเด็กในอิริยาบถต่าง ๆ ประดับไว้ รอบบริเวณโถงบันไดชั้นบนยังมีกรอบลูกไม้กระเบื้องเคลือบประดับตามช่องโดยรอบ ฯ สวยมาก การดูแลรักษาดีมาก หากมีเวลาควรหาโอกาสมาชม        
       ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ 5 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยาย สามารถทำหนังสือถึงผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3242 8506-10 ต่อ 50259  

Posted by Picasa