ทุ่งดอกฝิ่น @ ตุรกี

ใครจะเชื่อว่าทุ่งดอกไม้สีขาว สวยสะอาดตาและดูบริสุทธิ์เหล่านี้ จะเป็นดอกไม้ต้องห้ามของบ้านเรา เพราะสามารถนำไปสกัดทำสารเสพติดที่ร้ายแรงอันเป็นภัยร้ายแรงของประเทศเรา ทุ่งดอกไม้นี้คือทุ่งดอกฝิ่นที่ชาวตุรกีเขาปลูกไว้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (เขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะ) หากเดินทางจากเมืองแองการ่าสู่เมืองอิสตันบูล จะสามารถมองเห็นทุ่งดอกไม้สีขาวนี้ตลอดสองข้างทางเดิมบ้านเราก็เคยปลูกกันอยู่ในภาคเหนือ แต่ปัจจุบันการปลูกฝิ่นถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไร่ดอกฝิ่นจึงถูกทำลายล้างจนเราไม่ค่อยจะเห็นภาพทุ่งดอกไม้ชนิดนี้อีกซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แม้ว่าดอกไม้ชนิดนี้จะมีคุณประโยชน์ทางการแพทย์อยู่มากแต่เมื่อคนเราไม่รู้จักพอ และมีความละโมภไม่คำนึงถึงผู้อื่นประโยชน์ที่มีก็จะกลายเป็นโทษมหันต์
องค์การสหประชาชาติ อนุมัติให้ประเทศตุรกี และยูโกสลาเวีย ปลูกฝิ่นได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทำให้ประเทศตุรกีกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งในการผลิตฝิ่นและเฮโรอีนให้กับตลาดในโลก
Posted by Picasa