เมืองมรดกโลก : สุโขทัย

เรายังอยู่ในจังหวัดสุโขทัยค่ะ เรามาดูเมืองเก่าแห่งนี้เริ่มจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ที่จริงแล้วเรามาอุทยานฯแห่งนี้นับครั้งไม่ถ้วนเลย ในครั้งนี้ตั้งใจรวบรวมทุกมุมมองของจังหวัดนี้มาให้ชมกัน
ด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยองค์กร unesco เมื่อ ธ.ค.34
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
วันนี้จะพาเที่ยววัดมหาธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานฯ วัดนี้ถือเป็นไฮไลต์ของอุทยานฯนี้เลยเพราะยังคงมีสภาพสมบูรณ์ เวลาจังหวัดจัดงานแสดงแสงเสียงประจำปีก็จะใช้สถานที่ของวัดแห่งนี้ค่ะ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา จากการสำรวจ พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า พระอัฎฐารศ

สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข

คนยุคนั้นมีเสรีภาพในทุกๆด้าน และใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของกฎบ้านเมือง ก็คงจะอยู่แบบมีความสุขจริงๆ

พระอัฎฐารศนี้ ประเทศญี่ปุ่นนำไปเป็นต้นแบบของการ์ตูนชื่อดังด้วย เดาไม่ออกซิว่าเป็นตัวการ์ตูนอะไร เฉลยค่ะ (อุลตราแมนด์ค่ะ)

ส่วนเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นี้ เกิดขึ้นจากการสร้างที่ผิดพลาด เดิมตั้งใจสร้างเป็นทรงระฆังคว่ำแต่กลายเป็นทรงนี้จึงกลายเป็นศิลปะของสุโขทัยแท้ๆ

วัดนี้มีอาณาเขตกว้างขวาง ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้รูปทรงสวย แปลกตาและร่มรื่นทีเดียวสระน้ำหน้าวัดมหาธาตุนี้ ใช้ในการจัดแสดงแสงเสียงในวันลอยกระทงค่ะ

Posted by Picasa