fukuoka ตอนแรก

การเดินทางครั้งนี้ เราไปดูงานที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้อยู่ในเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ ฟุกุโอกะ นางาซากิ โออิตะ คุมาโมโต้ มิยาซาว่า คาโงะชิมะ เขาว่ากันว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งดอกไม้นะใช้เวลาเดินทางจาก bkk ประมาณ 5 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองฟุกุโอกะ ล้างหน้าล้างตาที่สนามบิน (ห้องน้ำในญี่ปุ่นสะอาดมากๆๆ )พร้อมเดินทางค่ะ
ที่แรกเราไปไหว้พระกันก่อน ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู สร้างเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย michizani sugawara ภายในศาลเจ้าปลูกต้นบ๊วยนานาชนิดไว้มากมาย และของขึ้นชื่อของเมืองก็คือบ๊วย จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบ๊วยขาย เช่นโมจิรสบ๊วย


ที่ศาลเจ้ามีเทพเจ้าวัวนอน มีความเชื่อว่า หากใครจับเขาวัวจะฉลาดหลักแหลม
ศาลเจ้านี้ยังได้ชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแห่งการเรียนรู้ คนจะมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน ขอให้สอบผ่าน สอบได้...

ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว เมนูวันนี้เป็นชุดเบนโต๊ะ อร่อยทีเดียว มีโมจิรสบ๊วยของขึ้นชื่อที่นี่ด้วยนะ


Posted by Picasa