flower in my...

trips นี้เป็น trips ใกล้ๆ (ใกล้มาก) คือการเดินชมสวนภายในบ้านที่สุโขทัย เราปลูกต้นไม้ ดอกไม้กันไว้หลายชนิด มีทั้งลืมรดน้ำและลืมปิดน้ำ (ส่วนใหญ่จะลืมปิดน้ำมากกว่า) แต่ต้นไม้ที่แสนใจดีก็ยังออกดอกสวยงามให้เราได้ชื่นใจ ต้นที่รักที่สุดน่าจะเป็นชบาต้นนี้นะ เพราะเพื่อนรักให้มา

บานชื่น ต้นไม้ปลูกง่ายๆ เป็นไม้ล้มลุก ออกดอกตลอดปี เล็กบ้างใหญ่บ้าง(ขึ้นอยู่กับความขยันของเจ้าของ บางครั้งมันออกดอกเล็ก เจ้าของก็บอกว่าที่จริงชอบแบบเล็กมากกว่า ตั้งใจนะที่ให้มันเล็กๆๆ)ชบาเหล่านี้เก็บพันธุ์มาจากที่ต่างๆ แล้วปักชำจนมันออกดอกกุหลาบขาวต้นนี้ออกดอกตลอดปีจริงๆ ดอกใหญ่ด้วย กว่าจะนึกได้ว่าต้องถ่ายรูปเก็บไว้มันก็จะโรยแล้ว แงๆๆ


บานเช้าแสนสวย ได้พันธุ์มาจากจังหวัดน่านค่ะ เลี้ยงง่าย ออกดอกตลอดเหมือนกัน เสียแต่ว่าบานเฉพาะตอนเช้า หากตื่นสายก็จะไม่ทันได้ชมนะ


พัดโบก หรือต้นถั่วงอกของเพื่อนๆ ต้นไม้ที่ใครมาเห็นก็จะชอบ บอกว่าแปลกไม่เคยเห็น มันเป็นดอกไม้ในวรรณคดี ปลูกมานานแล้ว ออกดอกตลอดจนกิ่งงอเลย เสียดายที่ขยายพันธ์ไม่ได้ไฮเดรนเยน เพื่อนเอามาจากเขาใหญ่ ออกดอกตลอดนะ ขนาดไม่ค่อยหนาว แต่เป็นไม้ที่ชอบน้ำมากๆๆไอโอนอปซิส กล้วยไม้พันธ์ใหม่ (พันธ์พื้นเมืองของฟลอริดา แต่เยอรมันเอามาเพาะ) คอกแรกของเมืองไทยนะเนี่ยะ กัดฟันซื้อมาได้ สวยมากๆๆ เหมือนดอกซากุระเลย

บัวมะลิ ดอกมันเหมือนดอกมะลิเล็กๆ ชอบแดด เวลาออกดอกเต็มอ่างบัวสวยมาก หาทั่วตลาดในเชียงใหม่เจออยู่ต้นเดียวเอง ซื้อมาตอนนี้เพาะไว้เพียบ แจกเกือบทั่วจังหวัดสุโขทัยแล้วล่ะ


ลีลาวดี ต้นไม้โปรด ดอกหอม สวย


ขิงแดงแรงฤทธิ์ ดอกสีสวยสดใส

ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วคิดถึงต้นไม้ทุกต้นเลย

Posted by Picasa