เที่ยวไปในชัยภูมิ

มีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ จึงได้รู้ว่าจังหวัดนี้ก็มีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง(ขึ้นอยู่กับฤดูด้วยนะ) ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดคือทุ่งดอกกระเจียว (แต่เสียดายช่วงที่เรามาไม่มีเนื่องจากจะออกดอกในช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น คือเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี) และของมีชื่ออีกอย่างคือผ้าไหมที่อำเภอบ้านเขว้า (สวยและราคาไม่แพง)

จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 8 ของประเทศ และเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ นับตั้งแต่สมัยทวารวดีและสมัยขอม กระทั่งสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้านช้าง ดูได้จากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่

สถานที่แห่งนี้เป็นอโรคยาศาลหรือสถานรักษาพยาบาล สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เรียกว่าปรางค์กู่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นปราสาทที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ๑ องค์ วิหารหรือบรรณาลัยด้านหน้า ๑ หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีโคปุระเฉพาะด้านหน้าทั้งหมด ก่อด้วยศิลาแลงยกเว้นกรอบประตูหน้าต่าง ทับหลัง เสาประดับเป็นหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก นอกกำแพงตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำ ๑ สระ

เหนือประตูหลอกด้านทิศเหนือยังมีทับหลังติดอยู่ จำหลักภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเหนือกาล ซึ่อถือพวงมาลัยไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ด้านข้างทางซ้ายและขวาจำหลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๔ กร กับรูปนางปรัชญาปารมิตาด้านหน้ามีทับหลังเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในยุคนี้


หลังจากเที่ยวชมปราสาทแล้วก็เลยมาเที่ยวน้ำตกตาดโตน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา การเดินทางสะดวกมาก สามารถขับรถเข้าไปได้แล้วเดินต่ออีกนิดหน่อย บรรยากาศร่มรื่นมากๆ
Posted by Picasa