ไปชมกวางที่เมืองนารา

เมืองนาราเป็นเมืองแห่งกวางจริง ๆเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นกวางเต็มไปหมด พวกมันคุ้นเคยกับคนจึงไม่กลัวและไม่ทำร้ายคน เรียกว่าเชื่องทีเดียว สามารถให้ขนมกวางทานได้ (สิ่งที่ชอบดูเหมือนจะเป็นแผนที่นะ อย่าเผลอเสร็จน้องกวางแน่ๆๆ)
ชาวเมืองเชื่อว่า กวางเป็น messengers of god ที่นี่มีกฎหมายห้ามทำร้ายกวางด้วย โทษหนักทีเดียว

เมืองนาราเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งก่อนเมืองเกียวโต อยู่ห่างจากเกียวโตไปทางใต้ประมาณ 43km เป็นเมืองที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่น

วัดโทไดจิ สร้างในปี 743 ศาลไดบุทซึในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระไดบุตซึ ที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะแล้ว จากการบูรณะทำให้มีขนาดเล็กลงเหลือเพียง 2 ใน 3 ของขนาดเดิม แต่ก็ยังเป็นสิ่งก่อสร้างไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (ว่าไปแล้วที่ญี่ปุ่น มีมรดกโลกมากจริงๆ)

พระไดบุตซึ สูง 14.98 m หล่อจากทองเหลือง จำนวน 437 ตัน กับทองคำอีก 130 kg เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด (หลวงพ่อโตเมืองคามาคุระได้ต้นแบบจากพระองค์นี้)
Posted by Picasa