นารา เมืองมรดกโลกเมืองนาราเป็นเมืองที่สงบ น่ารัก มาก มีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก ส่วนใหญ่จะเป็นศาสนสถาน ใครที่ชอบshopก็มีของน่ารักแถมราคาเป็นกันเองด้วย การเดินทางจะขึ้นรถเมล์และเดินเป็นหลัก รถเมล์จะวิ่งวนรอบๆสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ใครอยากเที่ยวที่ไหนก็ลงที่นั่นสะดวกดี รถเมล์มีตารางเวลาบอกไว้ เรากะเวลาให้ดีแล้วกลับมาขึ้นใหม่ในเที่ยวต่อไปอีกครั้ง

วัดโคฟุคุหยิ สร้างในปี 710 มีพระพุทธรูปที่มีค่าจำนวนมาก

เมื่อมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเจดีย์ห้าชั้น ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำซะรุซะวะ


ศาลเจ้าคะซึกะ สร้างในปี 768 เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้จะมีโคมไฟจำนวนมากทั้งโคมที่ทำจากสำริด และโคมไฟหิน ประดับตลอดทางเดินและริมระเบียง สวยงามมาก ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกเช่นกัน แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ต้องเดินกันไกลหน่อยเพราะไม่มีรถผ่าน แต่ก็คุ้มนะตลอดทางเดินมีต้นไม้ร่มรื่นทีเดียว ภายในก็สวยก่อนเข้าศาสนสถาน ต้องล้างมือ ล้างหน้า ล้างปาก ด้วยนะ (น่าจะสื่อความหมายในทำนองชำระกายและใจให้สะอาด คิดเอาเองนะ ถ้าใครรู้ความหมายช่วยบอกที) ส่วนลักษณะของบ่อน้ำที่มีไว้สำหรับล้างมือก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปบางที่ก็เป็นเณร บางที่ก็เป็นพระพุทธรูป ที่นาราถือว่า กวางศักดิ์สิทธิ์จึงใช้กวาง


Posted by Picasa