ไปไหว้หลวงพ่อโตเมืองคามาคุระ

เมืองคามาคุระห่างจากโตเกียว ๔๘ กม. เป็นเมืองที่มีวัดพุทธและศาลเจ้าชินโตจำนวนมาก เมืองนี้ล้อมรอบด้วยเขาด้านหน้าเป็นทะเล โยริโมโตะ มินาโมโตะ โชกุนคนแรกได้สถาปาเมืองนี้เป็นเมืองหลวงในปี ๑๑๙๒ และเป็นเมืองหลวงเป็นระยะเวลา ๑๔๑ ปี ร.๗ เคยเสด็จประพาสด้วย
วัดโคโต๊ะคุอิน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตหรือพระไดบุตซึ วัดนี้เคยถูกคลื่นยักษ์ พายุ แผ่นดินไหว ทำลายหลายครั้ง แต่องค์พระก็ไม่เป็นไร จึงเป็นสัญลักษณ์ว่า "ความดีเท่านั้นที่คงทน"

เราสามารถเข้าไปภายในองค์พระได้นะแต่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกนิดหน่อย ภายในแสดงโครงสร้างขององค์พระ วิธีการสร้าง พระองค์นี้สร้างด้วยสำริด ๘ ชิ้น แต่ที่เห็นเป็นสีเขียวเนื่องจากสำริดทำปฏิกิริยากับอากาศและหิมะมานาน ก็ดูแปลกตกไปอีกแบบนะ
ภายในวัดก็มีร้านค้าขายของที่ระลึกและขนมต่างๆ ขนมส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งห่อถั่ว หรือถั่วห่อแป้ง แต่แพกเกจเขาน่ารักดี และจุดเด่นของญี่ปุ่นที่ดีมากคือ สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งจะมีของที่ระลึกของตัวเอง เรียกว่า สามารถเรียกเงินจากนักท่องเที่ยวได้ทุกจุดเลย น่าชื่นชมแนวความคิดจริงๆ
Posted by Picasa