ความประทับใจที่พิมาย

เราตั้งใจจะไปเก็บบรรยากาศเมืองโบราณแบบคนน้อยๆ แต่ปรากฏว่าพอไปถึงพิมายจัดเทศกาลท่องเที่ยวพอดี คนมากพอควร

หลังจากเดินชมโบราณสถานโดยมีมัคคุเทศน์น้อยที่น่ารักบรรยายแล้ว

ตอนเย็นก็มานั่งชมการแสดงโขนบริเวณด้านหน้าประสาทหินพิมายชื่นชมความอดทนของนักแสดงจริง ๆ ทุกคนตั้งใจแสดงมาก รวมถึงคนภาคด้วย

ตกค่ำชมขบวนแห่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และดูแสงเสียงต่อ ถือว่าเป็นความบังเอิญที่โชคดีจริงๆ

Posted by Picasa