ไปเยือนพิมาย

การเดินทางครั้งนี้เริ่มจากเราต้องไปร่วมงานแต่งงานที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กว่างานจะเริ่มยังพอมีเวลาจึงไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ที่อำเภอพิมาย
เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปขอมมีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ชื่อ พิมาย น่าจะมาจากคำว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ หลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลง และหายไปในที่สุด เนื่องไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัย
ความโดดเด่นที่น่ารักของอุทยานแห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้จากมัคคุเทศน์น้อยซึ่งได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี (ลองทดสอบความรู้แล้วไม่มีหลุดเลย ... แกล้งเด็ก) ตลอดการชมโบราณสถาน ทำให้คุณค่าของโบราณสถานเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าดูแต่ซากปรักแห่งพัง
Posted by Picasa